mock-up.jpg

EKSPONERING i ulike profileringsplattformer blir stadig viktigere. På digitale flater eller i direkte møte med kunden, fremstår våre filmer som visuelle og virkningsfulle budskapsbærere. Ved å kartlegge markedet, målgruppen og formålet har vi muligheten til å tilpasse filmmaterialet og på den måten oppnå ønsket eksponering.

1508402655757.jpg

FILMPRODUKSJON

I produksjonsprosessen benytter vi ulike strategiske og visuelle verktøy for å presentere din bedrift eller ditt produkt på en ny og engasjerende måte. For å underbygge budskapet tilfører vi gjerne grafiske elementer eller benytter voice-over. 

 

PUBLISERING

Vi har god kjennskap til publisering på web og i ulike sosiale medier. Ved behov kan vi bistå med publiseringsstrategier.

BUDSJETT

Utarbeidelse av filmmateriell må ses på som en investering i økt synlighet, interesse og salg av dine produkter. I samarbeid kommer vi frem til ønsket ambisjonsnivå og et tilpasset budsjett. Vi har fokus på høy anvendelsesgrad av filmmaterialet, noe som gir en god økonomisk verdi for deg som kunde.