UTVALGTE KUNDECASER


Kundecase Øveraasen

Kunde: Øveraasen er markedsledende produsent av storskala snøryddingsverktøy for veg, jernbane og flyplass. Øveraasen sine produkter er å finne over hele verden.

Målgrupper: Flyplasseiere, flyplassdrift, jernbanedrift, vegdrift. 

Resultater: Vårt samarbeid startet da Øveraasen var i en anbudsprosess for å levere snøryddingsutstyr til alle de fire flyplassene i New York. De så potensiale i videomaterial som en måte å fremvise produktene på en svært illustrativ måte. Øveraasen vant anbudet, og samarbeidet vårt utviklet seg til å omfatte videomaterial på hele produktlinjen. Øveraaseen benytter i dag våre videoer til blant annet messer, web og internt, og opplever det som et godt verktøy i salgsprosesser. 


Kundecase MSG PRODUCTION

Kunde: MSG Production er en innovativ bedrift som er i ferd med å utvikle et unikt verktøy for vask og av-ising av fly. MSG har motatt Horizon 2020 tilskudd, og deres bedriftside omtales som svært lovende. 

Målgruppe: Flyplasseiere verden over.

Resultater: MSG Production opplever videoinnhold som et viktig verktøy i prosessen med å skape interesse og engasjement rundt et produkt under utvikling. Ved hjelp av video visualiseres funksjonaliteten og effektiviteten av produktet ovenfor investorer, samarbeidspartnere og fremtidige kunder. MSG production bruker i dag våre videoer på messer, web, på foredrag og i direkte møte med investorer, samarbeidspartnere og kunder. 

 


Kundecase KULINARIS

Kunde: Kulinaris As, er en lokal iskremprodusent på Kolbotn. De leverer iskrem og sorbet til dagligvarer og kiosk over store deler av østlandet og sørlandet. 

Resultater: Gjennom en rekke ulike facebookkampanjer i 2016 og 2017, har våre videoer hjulpet Kulinaris med å oppnå vesentlig flere likes og følgere i sosiale medier. De har spesielt hatt stor suksess med ulike former for konkurranser, hvor engasjementet har vært stort. Kulinaris opplever videoene som en visuell måte å skape interesse og kjennskap til produktene i målgruppen.